006 Μετάλλια χειροποίητα

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ
Περιγραφή

 

Φιλοτέχνηση και κοπή μεταλλίων σε διάφορες διαμέτρους και σχήματα

.