010 Μετάλλια χειροποίητα

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ
Περιγραφή

Μετάλλια ανάγλυφα

.